Tietosuojaseloste

Tämä on Kanniskeluravintolat Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Kanniskeluravintolat Oy, Torikatu 5, 44100 Äänekoski

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joonas Korhonen, info@barhurmos.fi

3. Rekisterin nimi

Kanniskeluravintola Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bar Hurmos -verkkokaupan asiakasrekisteriin annettuja tietoja käytetään vain asiakassuhteiden hoitamiseen ja tilattujen tuotteiden toimittamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä asiakkaista seuraavat tiedot:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tilaukset@barhurmos.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkokaupan rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ylläpitää rekisterinpitäjä. Järjestelmään on pääsy vain tietyillä ennalta määrätyillä yrityksen työntekijöillä, ja rekisteriin pääsy vaatii aina käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Rekisteriin merkatut tiedot poistetaan 12kk päästä rekisteröimisestä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.